RenuNgaN beRsaMa


Blog ini dibina untuk memenuhi syarat pemarkahan bagi mata pelajaran Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (BMM 3103). Semoga blog yang dibina ini dapat menjadi wadah meluaskan ilmu serta perkongsian ilmu antara siswa-sisiwi Institut Pendidikan Guru dibimbing oleh pensyarah.


PENSYARAH PEMBIMBING :


Tuan Haji Alias bin Haji SidekEncik Bukhari bin Shafie


0 comments:Post a Comment