RUJUKAN


Abdullah Hassan (1987). Isu-Isu Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa Malaysia. Kuala Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Azizi Ahmad (2010). Pentaksiran Pembelajaran. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Mokhtar Ismail (2009). Pentaksiran Pendidikan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Mok Soon Sang (2010). Pedagogi Untuk Pengajaran Dan Pembelajaran. Selangor : Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Syed Ismail Syed Mustapa & Ahmad Subki Miskon (2010). Guru Dan Cabaran Semasa. Selangor : Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd

malaycivilization.ukm.my/idc/.../padat_3217.pdf diambil pada 1 Mac 2013
http://projects.coe.uga.edu/epltt/index.php?title=Bloom%27s_Taxonomydiambil pada 1 Mac 2013

http://ww2.odu.edu/educ/roverbau/Bloom/blooms_taxonomy.htm diambil pada 1 Mac 2013

http://amirgassi.blogspot.com/2011/09/bmm3103.html diambil pada 1 Mac 2013