AMALI 3

Pembinaan JSU - Jadual Spesifikasi Ujian CONTOH FORMAT JSU yang dipelajari bersama dengan pensyarah pembimbing. Terdapat beberapa perkara yang boleh dimasukkan ke dalam jadual ini seperti ruang pengiraan masa. Terpulang kepada penggubal soalan tersebut sama ada ingin meletakkan ruang pengiraan masa atau tidak. JADUAL PENGAGIHAN SOALAN(JPS) DAN JADUAL SPESIFIKASI UJIAN(JSU) *Sebelum dibina JSU, JPS iaitu Jadual Pengagihan Soalan perlu dibina bagi memudahkan pengagihan jumlah soalan bagi bahagian A iaitu soalan objektif dan bahagian B iaitu soalan subjektif. JPS ini juga penting bagi pengagihan soalan mengikut kepada tajuk-tajuk dalam Bahasa Melayu.